Koulutukset

Python-ohjelmoinnin peruskurssi
Hakkeroinnin perusteiden työpaja
Tietojenkalastelun koulutus organisaatioille
OSINT-perusteet
Turvallinen ohjelmointi: Hakkereilta ohjelmoijille
Verkkosovellusten turvallisuuden mestarikurssi
Python-ohjelmoinnin peruskurssi

Kuvaus

Python Institute on rakentanut Python-ohjelmoinnin alkeiskurssin, joka suoritetaan OpenEDG Academyn koulutusalustalla. Alkeiskurssi sopii henkilöille, jotka eivät ole vielä tutustuneet Python-ohjelmointiin. Kurssin järjestää KPMG Viro, joka on OpenEDG Academyn koulutuskumppani.

Kurssin päätteeksi osallistujat saavat KPMG:n allekirjoittaman todistuksen.

Lisäksi kurssin lopussa on mahdollista suorittaa PCEP (Certified Entry-Level Python Programmer) -sertifiointikoe. Sertifiointikoe suoritetaan Python Instituten (PCEP Certification (Entry-Level) | Python Institute) määrittelemin ehdoin ja menettelytapojen mukaisesti. Kurssille osallistuminen ei edellytä sertifiointikokeen läpäisemistä, eikä se sisälly hintaan.

Kurssin aikana osallistujia kehotetaan käyttämään kannettavaa tietokonetta, jolla on riittävät käyttöoikeudet Pythonin asentamiseen. Jos sinulla ei ole koulutukseen sopivaa tietokonetta, otathan yhteyttä.

Esitiedot: Englanninkielisen teknisen tekstin ymmärtäminen opiskelumateriaaleja varten, ohjelmointitaitoja ei vaadita.

Sisältö

 • 1. päivä
  Moduuli 1: Johdatus ohjelmointiin
  Moduuli 2: ATietotyypit ja muuttujat, syötteet ja tulosteet, perusoperaatiot
  Moduuli 3: Boolen operaattorit, ehdolliset poikkeukset, silmukat, listat, listojen operaatiot ja prosessointi, loogiset ja bittioperaatiot
 • 2. päivä
  Moduuli 3:Boolen operaattorit, ehdolliset poikkeukset, silmukat, listat, listojen operaatiot ja prosessointi, loogiset ja bittioperaatiot
  Moduuli 4: Funktiot ja datan prosessointi
  Lisäksi: Pythonin asentaminen, Jupyter-muistikirjan asentaminen, kirjastojen tuonti, tekstitoiminnot
 • 3. päivä
  Moduuli 4: Funktiot ja datan prosessointi
  Moduuli 5: Haastetehtävien ratkaiseminen, opiskeluprojekti ja datanlouhinnan projekti

  Kurssin opetuksen ulkopuolella – Itseopiskeluharjoitukset ja harjoitusten ratkaiseminen videoiden avulla
Kouluttaja
Rekisteröidy
Hakkeroinnin perusteiden työpaja

Kuvaus

Kurssi on erittäin käytännönläheinen ja skenaariopohjainen. Se on ihanteellinen kyberturvallisuuden ammattilaisille, jotka haluavat ymmärtää vaihe vaiheelta, kuinka IT-järjestelmän haavoittuvuuksia voidaan hyödyntää. Kurssi sisältää case-tutkimuksia, hyökkääjien motivaation ja ajattelutapojen ymmärtämistä sekä sillä käsitellään hyökkäysvektoreita, vastatoimia, parhaita käytäntöjä, työkaluja ja menetelmiä.

Kurssi on jaettu kahdelle päivälle. Ensimmäisenä päivänä käsitellään aiheita luennoilla ja käytännön tehtävien avulla, jolloin ymmärretään, miten hakkerit hyökkäävät yrityksiin ja pääsevät käsiksi tärkeisiin tietoihin ja resursseihin. Toisena päivänä osallistujilla on mahdollisuus yhdistää opittua tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön tekemällä hyökkäyksiä todellista yritystä simuloivassa testiympäristössä.

Kurssin osallistujille jaetaan materiaalit ja kurssin päätteeksi osallistujat saavat KPMG:n allekirjoittaman todistuksen.

Kurssin aikana osallistujien tulee käyttää omaa kannettavaa tietokonetta, jossa on VPN-valmiudet. Jos sinulla ei ole koulutukseen sopivaa tietokonetta, otathan yhteyttä.

Esitiedot: Englanninkielisen teknisen tekstin ymmärtäminen opiskelumateriaaleja varten.

Sisältö

 • 1. päivä
  Johdanto: Luento hakkeriajattelusta, yhteyden luominen laboratorioympäristöön
  Valmistautuminen: Haavoittuvuuksien tunnistaminen, sopivat hyväksikäyttömenetelmät ja kyberhyökkäys
  Toteutus: Haittaohjelman sisältävän paketin lähettäminen uhrille
  Käyttö: Koodin suorittaminen uhrin järjestelmässä
  Asennus: Haittaohjelman asentaminen kohdeomaisuuteen
  Komennot ja ohjaimet: Kanavan luominen, jolla hyökkääjä voi etäohjata järjestelmää
  Seuranta: Arkaluontoisten tietojen etsiminen ja suodattaminen
 • 2. päivä
  Harjoitus: Capture the Flag -formaatin mukaisten taitojen ja tietojen soveltaminen KPMG Suomi CTF-alustalla. Kyberhyökkäysten toteuttaminen testiympäristössä, tavoitteena päästä käsiksi arkaluontoisiin tietoihin ja kriittisiin resursseihin ja siten vahingoittamaan kohdeyritystä.
Kouluttaja
Rekisteröidy
Tietojenkalastelun koulutus organisaatioille

Kuvaus

Tietojenkalasteluhyökkäykset käyttävät hyväkseen ketjun heikointa lenkkiä – organisaation työntekijää. Turvallisuuspolitiikkasi voivat olla hyvin harkittuja, eikä ole täydellistä tapaa varmistaa, että niitä noudatetaan. Osallistuakseen nykyaikaisten, digitaalisten muutoksien muovaamien organisaation kukoistavaan kehitykseen KPMG tarjoaa tietotaitoa siitä, mitä on odotettavissa tietojenkalasteluhyökkäysten sattuessa ja kuinka rakentaa vastatoimia niiden varalle ja miten luodaan resilientti organisaatio.

Koulutuksessa käsitellään case-tutkimuksia, hyökkääjien motivaatiota ja ajattelutapoja, hyökkäysvektoreita, vastatoimia, parhaita käytäntöjä, työkaluja ja menetelmiä.

Materiaalit jaetaan osallistujille. Kurssin päätteeksi osallistujat saavat KPMG:n allekirjoittaman todistuksen.

Kurssin aikana osallistujien tulee käyttää omaa kannettavaa tietokonetta. Jos sinulla ei ole koulutukseen sopivaa tietokonetta, otathan yhteyttä.

Esitiedot: Englanninkielisen teknisen tekstin ymmärtäminen materiaalien käyttöä varten.

Sisältö

 • 1. päivä
  Käsitellyt aiheet:
  Mitä tietojenkalastelu tarkoittaa?
  Mitä erilaisia tietojenkalastelumenetelmiä on?
  Mitkä ovat tietojenkalastelukirjeiden ominaispiirteitä?
  Mistä tunnistat, että olet tietojenkalastelun kohteena?
  Miten hyökkääjä valmistelee tietojenkalastelukampanjaa?
  Miten koulutat työntekijöitäsi tietojenkalastelun varalta?
 • Kurssin metodologia:
  Käytännön tehtäviä
  Esimerkkikampanja
  OSINT-perusteet
Kouluttaja
Rekisteröidy
OSINT-perusteet

Kuvaus

Avoimien lähteiden tiedustelun perusteiden yksipäiväinen kurssi sukeltaa OSINT-maailmaan. Kurssilla näytetään, kuinka hakkerit käyttävät julkisesti saatavilla olevia tietoja kyberhyökkäysten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kurssi koostuu luennoista ja todellisista esimerkeistä, joita seuraavat käytännön harjoitukset. Jokainen aihe tarjoaa arvokkaita näkemyksiä siitä, kuinka hakkerit keräävät julkisesti saatavilla olevia tietoja ja valmistautuvat kyberhyökkäyksen seuraavaan vaiheeseen. Lisäksi osallistujille tarjotaan mahdollisuus integroida ja ottaa käyttöön erityinen KPMG:n testiympäristö, jossa voidaan simuloida erilaisia käyttötapauksia.

Kurssilla käsitellään case-tutkimuksia, hyökkääjien motivaatiota ja ajattelutapoja, hyökkäysvektoreita, vastatoimia, parhaita käytäntöjä, työkaluja ja menetelmiä.

Materiaalit jaetaan osallistujille. Kurssin päätteeksi osallistujat saavat KPMG:n allekirjoittaman todistuksen.

Kurssin aikana osallistujien tulee käyttää omaa kannettavaa tietokonetta, jossa on VPN-valmiudet. Jos sinulla ei ole koulutukseen sopivaa tietokonetta, otathan yhteyttä.


Esitiedot: Englanninkielisen teknisen tekstin ymmärtäminen materiaalien käyttöä varten.

Sisältö

 • 1. päev
  Johdanto: Luento hakkeriajattelusta, yhteyden luominen laboratorioympäristöön
  Metodologiat: Johdatus tunnettuihin metodologioihin ja hyökkäysvektoreihin
  Tiedustelu: Tutustuminen tiedustelun työkaluihin ja viitekehyksiin
  Käyttötapaukset/kohteet: Koodin suorittaminen kohteen järjestelmässä
  Asennus: Yleiskatsaus käyttökohteisiin – käytännön esimerkkejä, joihin teoria kytkeytyy.
  Harjoittelu: Capture the Flag -formaatin mukaisten taitojen ja tietojen soveltaminen KPMG Suomi CTF-alustalla.
Kouluttaja
Rekisteröidy
Turvallinen ohjelmointi: Hakkereilta ohjelmoijille

Kuvaus

Turvallinen ohjelmointi: hakkereilta ohjelmoijille on yksipäiväinen syväkurssi, jolla käytetään CTF-tyyppistä OWASP Dojo -alustaa, joka auttaa kehittäjiä ymmärtämään, kuinka hakkerit murtavat heidän koodiaan. Kurssilla keskitytään turvallisen ohjelmistokehityksen hyviin käytäntöihin tietoisuuden lisäämiseksi ohjelmistokehittämisen pullonkauloista, jotka voivat johtaa mahdollisiin tietoturva-aukkoihin.

Materiaalit jaetaan osallistujille. Kurssin päätteeksi osallistujat saavat KPMG:n allekirjoittaman todistuksen.

Kurssin aikana osallistujien tulee käyttää omaa kannettavaa tietokonetta, jossa on VPN-valmiudet. Jos sinulla ei ole koulutukseen sopivaa tietokonetta, otathan yhteyttä.

Esitiedot: Englanninkielisen teknisen tekstin ymmärtäminen materiaalien käyttöä varten.

Sisältö

 • 1. päivä
  Johdanto: Hakkerien ajattelutapa, kehittäjien vaarat, pääsyn luominen laboratorioympäristöön
  Luento: Turvalliset kehittämiskäytännöt
  Dojo (luokkahuone): Asetukset, tilit, URL-osoitteet
  Harjoitus 1: Turvakoodien yleiskatsauksen ohjausmoduuli
  Harjoitus 2: Turvallisen ohjelmoinnin luokkahuoneen musta vyö -moduuli
Kouluttaja
Rekisteröidy
Verkkosovellusten turvallisuuden mestarikurssi

Kuvaus

KPMG:n verkkosovellusten mestarikurssi tarjoaa katsauksen murtotestauksen maailmaan. Opi hakkeroimaan järjestelmäsi, jotta voit parantaa sen suojausta. KPMG:n kyberturvallisuuden asiantuntijat esittävät, mitä he ovat oppineet yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa. Kurssi keskittyy asiakas- ja palvelinpuolen hyökkäyksiin yhdistäen teoriaa käytännön harjoituksiin. Osallistujat oppivat tunnistamaan ja hyödyntämään yleisiä WebApp-haavoittuvuuksia (esim. XSS, SQL, CSRF, tietomurrot, SSRI:t) ja puolustamaan itseään niitä vastaan. Kurssilla käsitellään case-tutkimuksia, hyökkääjien motivaatiota ja ajattelutapoja, hyökkäysvektoreita, vastatoimia, parhaita käytäntöjä, työkaluja ja menetelmiä. Materiaalit jaetaan osallistujille. Kurssin päätteeksi osallistujat saavat KPMG:n allekirjoittaman todistuksen. Kurssin aikana osallistujien tulee käyttää omaa kannettavaa tietokonetta, jossa on VPN-valmiudet. Jos sinulla ei ole koulutukseen sopivaa tietokonetta, otathan yhteyttä.

Esitiedot: Englanninkielisen teknisen tekstin ymmärtäminen materiaalien käyttöä varten.

Sisältö

 • 1. päivä
  Asiakashyökkäykset 1
  Tietojen kerääminen ja asetusten yleiskatsaus
  Asiakaspuolen injektiohyökkäykset: XSS, HTML-injektio, ja JavaScript-injektio
 • 2. päivä
  Asiakashyökkäykset 2
  Asiakaspuolen manipulointihyökkäykset: URL-osoitteiden ja evästeiden manipulointi
  Istuntohyökkäykset: istunnon kaappaus, istunnon sieppaus, CSRF
  Lisäosat, laajennukset, laajennukset ja kolmannen osapuolen sisältö
  Erilaisten hyökkäyksien yhdistämistä
Kouluttajien todistukset
OSCP
Certified Information Systems Security Professional
GWAPT
GIAC Web Application Penetration Tester
CISSP
Certified Information Systems Security Professional
CISM
Certified Information Security Manager
CISA
Certified Information Systems Auditor
CEH
Certified Ethical Hacker
GSEC
GIAC Security Essentials Certification
A+
CCNA
CISSP
CRISC
GCCC
GMOB
GPEN
Linux+
NATO CSP
Network+
OSWP
Security+
Server+
SSCP
Onko sinulla
lisäkysymyksiä?
Mihkel Kukk
KPMG Baltics OÜ
Narva mnt 5, Tallinn 10117, Estonia
Tel: +372 626 8700