1000 läbiviidud projekti 100 Rahvusvahelist Eksperti 3500 Klienti 154 Riiki

Tagame ettevõtete küberturvalisuse

Kogu maailmas on hüppeliselt kasvanud nii küberrünnakute arv kui ka ettevõtete soov end nende vastu kaitsta. Selleks pakume erinevaid teenuseid alates küberturvalisuse kitsaskohtade kaardistamisest ja probleemkohtade väljatoomisest, riskianalüüsist ja tegevuste planeerimisest ning nõustamisest kuni puudujääkide kõrvaldamise ja koolitusteni välja.

Suudame klientide jaoks lahti mõtestada keerukaid IT-valikuid ning kaasata projektidesse kõrgetasemelisi IT-eksperte, audiitoreid ja analüütikuid.

Infoturbe planeerimine ja haldamine, küberkaitse meetmete rakendamine ning ärijätkuvuse tagamine moodustavad meie küberturbe teenuste raamistiku, mis sobib igale ettevõttele sõltumata suurusest ja tegevusvaldkonnast.

Pakume terviklikke lahendusi, luues lisandväärtust ja tagades ettevõtte jätkusuutliku arengu. 

Tippspetsialistidest koosnev meeskond

KPMG Eesti küberturvalisuse meeskond koosneb 30 oma ala eksperdist, kellel on pikaajaline küberturvalisuse ja IT-auditeerimise valdkonnas töötamise taust ja laialdane rahvusvaheline nõustamiskogemus. 

KPMG Eesti küberturvalisuse ning IT-auditi teenuste spetsialistid on omandanud hariduse mainekates NATO õppeasutustes ja Euroopa ning Põhja-Ameerika ülikoolides.

Meie spetsialistid omavad paljusid erinevaid rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaate: GPEN, GMOB, GWAPT, GCCC, GSEC, GCFA, GXPN, GCPN, CISA, CGEIT, CRISC, CISM, CISSP, SSCP, OSEP, OSCP, CRTE OSWP, Security+, Network+, Server+, A+, Linux+, CCNA, CEH, CRTO, eWPT, eWPTX, eCPPT, NATO Cyber Security Professional, ISO27001 Lead Auditor, ISO22301 Lead Auditor, ISO9001 Lead Auditor, CIPP, CCE, Microsoft Azure Security Technologies.

Lisaks meie Eesti meeskonna kogemustele toetume ka KPMG sisemisele kogemusele ja lahendustele, mis on välja töötatud teistes KPMG liikmesettevõtete küberarenduskeskustes ning laiemalt toetume kõigi 200 000 KPMG profesionaali kogemustepagasile, kokku 154 erinevast riigist.

Lähituleviku üks suurimaid ärilisi väljakutseid on küberturvalisuse tagamine

Viies organisatsioonides pidevalt läbi IT-auditeid, IT-riskianalüüse või tehnilisi turvatestimisi näeme ettevõtete köögipoolt ning see pilt, mis avaneb, ei ole väga julgustav, ca 5% ettevõtete puhul saab öelda, et neil on küberturvalisuse valdkonnas kõik väga hästi.

Ent see on äriliselt äärmiselt olulise tähtsusega välistada infoturbega seonduvad ebameeldivad ning ootamatud üllatused enne kui nad muutuvad ohtlikuks organisatsioonile. Soovitan kriitilise pilguga üle vaadata ja kaardistada oma ettevõtte hetke olukord ning investeerida digikanalite arendamisesse ja küberturvalisusesse.

Mihkel Kukk  

Küberturvalisuse teenuste juht


Taga oma ettevõttele turvaline ja jätkusuutlik ärikeskkond! 
Aitame luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma, 
isegi muutuvate ohtude korral.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
cyber@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Küberaudit KPMG Global Privaatsuspoliitika
Email again:

HR analüüs

HR analüüs keskendub küberturvalisuse nõrgima lüli – kasutaja, töötaja – oskuste kaardistamisele ja kompetentside tõstmisele.

Email again:

Ohuanalüüs

Ohuanalüüs on taktikaline ja tehniline teenus, mis võimaldab ettevõttel saada kiire ülevaade välistest ohtudest.

Email again:

Küpsusanalüüs

Aitab planeerida IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks.

Email again: