küberturvalisus
15.11 2023

Ettevõtet ei saa osta eelneva IT-auditita

Majanduses on käes heitlikud ajad, mis toovad alati kaasa ettevõtete oste ja müüke. Ühtedele annavad need hea võimaluse oma turupositsiooni parandamiseks ning teiste jaoks võib olla ettevõtte müük võimalus oma elutöö realiseerimiseks.
Ilmselgelt ei osta keegi põrsast kotis, nii et iga ühinemise või omandamisega (M&A tehinguga) käib kaasas põhjalik finants- ja juriidiline analüüs. Siia lisandub tänapäeval üha suuremat rolli mängiv tehingueelne IT-audit, mis võtab tükkideks lahti omandatava või müüdava ettevõtte IT-lahendused ning nende haldamise küsimused.

Infosüsteemide toimimine on ettevõtluses elutähtis, isegi kui on tegu „vana kooli“ tüüpi tootmis- või teenindusfirmaga, kus IT-l pigem tugifunktsioon. Samas kasvõi andmeleke või klienditeenindussüsteemi rike halvavad tõsiselt ettevõtte tegevuse ning selliste olukordadega ei taha keegi kokku puutuda.
KPMG rahvusvaheliste uuringute põhjal on 90 protsenti ettevõtetest läbi elanud vähemalt ühe küberrünnaku ning 26 protsenti neist juhtumitest pani firma tegevuse ajutiselt seisma. Intsidendi mõju võib olla ettevõtte tegutsemisele väga ränk.

Seega M&A tehingute korral tuleb veenduda, mis seisus on ostetava või ühineva ettevõtte IT köögipool. Täiesti möödapääsmatu on IT-audit tehingutes, kus ostetakse tehnoloogilist toodet või teenust pakkuv ettevõte. Näiteks tarkvaratoode nõuab põhjalikku testimist, et kas see ikka töötab nii, nagu väidetakse. Siia alla käib tarkvaratoote lähtekoodi analüüs, et pärast ei selguks halva üllatusena, et see on auklik nagu Šveitsi juust.

IT-lahendustele keskenduvad idufirmad testivad oma toodet pidevalt, sest neile on ettevõtte müük äriplaani sisse kirjutatud. Kindlaid protsesse järgiv tootearendus loob tugeva vundamendi hilisemale exit’ile ning lubab ettevõtte eest küsida ka kõrgemat hinda. Sellele vaatamata peab ka idufirma omandamisega kaasas käima põhjalik ostueelne analüüs.

Küberturvalisuse kontroll on kriitilise tähtsusega 

Tehingupoolte IT-lahendused peavad hästi haakuma ning lisaks toimepidevuse ja turvalisuse tagamisele looma sünergiat, mis on M&A tehingute üks eesmärk. Näiteks kui leivad ühte kappi panevad ettevõtted kasutavad erinevate tootjate, eri ajast pärit võrgulahendusi, siis nende integreerimisega kaasneb rahaline ja muu ressursikulu, mida peab arvesse võtma. Sama kehtib infoturbe vallas. Näiteks kui käibel on küberkaitse lahendused, mida viimati uuendati 4-5 aastat tagasi, siis võivad need olla lootusetult ajale jalgu jäänud.

Auditi käigus tuleb uurida küberturbe poliitikat ja teisi infoturbe alaseid dokumentatsioone ning nende rakendamist Lisaks tuleks läbi viia haavatavusanalüüs ja turvariskide hindamine, et tuvastada võimalikud nõrkused.

Mida kontrollida infoturbes?

  • Infoturbesüsteemi lähem vaatlus näitab, kuidas on süsteem üles ehitatud ning kas olemasolev süsteem tagab piisava kaitse.
  • Tuleb veenduda, kuidas käitlevad kolmandad osapooled ettevõtte infot.
  • Kas ühises pilvedokumentide keskkonnas on juurdepääsuvolitused selgelt paigas, et ettevõtte võrku ei jõuaks lunavara või kutsumata külalised.
  • Töötajate pädevus peab tagama adekvaatse käitumise küberintsidentide puhul.
  • Vajalik on saada ülevaade protsessidest ja juhenditest, kuidas hallatakse võimalikku intsidenti organisatsiooni sees ja vajadusel koos väliste partneritega.

Ostueelne IT-audit tuleb dokumenteerida

IT-audit aitab müüjatel ja ostjatel mõista ettevõtte tehnoloogilist keskkonda, hinnata riske ja tagada sujuv üleminek uutele omanikele. Enne auditit peavad müüja ja ostja kokku leppima, mis on protseduuri eesmärgid ja ootused. Tegu on andmemahuka ettevõtmisega, kuna audit võib hõlmata IT-süsteemide ja -seadmete inventuuri, ülevaadet tarkvarast, litsentsidest ja sertifikaatidest, toimepidevuse põhimõtteid jne.

Auditiprotsessi käigus kogutud teave ja tulemused tuleb põhjalikult dokumenteerida. See peab hõlmama auditiprotsessi käiku, leitud puudusi ja soovitusi nende parandamiseks. Auditi eesmärk on ikkagi saada aus ja ammendav ülevaade tehingus osaleva ettevõtte IT-olukorrast ning vältida vaidlusi ostu-müügitehingu lõppfaasis või hiljem.

Audit tagab, et nii müüja kui ka ostja mõistavad täielikult ettevõtte tehnoloogilist keskkonda ja tuvastavad riskid, millega tegeleda. Ostjale annavad punased lipud IT-s aluse nõuda kas nende kõrvaldamist või tingida ettevõtte hinna üle. Müüja saab korralikult sooritatud IT-auditi korral kinnituse, et pakutav kaup on aus ning üllatusi pole oodata kummalegi poolele.
Mihkel Kukk

Küberturvalisuse valdkonna juht
mihkelkukk@kpmg.com
+372 521 4332

Küberrünnakute sagenemine on pannud tegutsema ka Euroopa Keskpanga

Küberrünnakute keerukuse ja sageduse suurenemine kujutab endast kogu Euroopas kriitilist ohtu fina..

küberrünnak

KPMG tunnistati küberturvalisuse nõustamisteenuste liidriks Euroopas

Hiljuti avaldatud Forrester Wave uuringu ”Cybersecurity Consulting Services in Europe, Q1 2024” ko..

küberturvalisus

KPMG uuring: tippjuhid seisavad igapäevaselt silmitsi kordades suurenenud küberturvalisuse ohtudega

Kiirenev tehnoloogiline areng, sellega kaasnevad riskid ja kordades kasvanud küberturvalisuse ohud..

KPMG ekspert kübertestidest: tahame, et ettevõte ei satuks päris rünnaku ohvriks

Organisatsiooni küberturvalisuse taset aitab hästi valideerida – ning nõrkusi ja vajalikke uuendus..

küberturvalisus

DORA määrus: finantssektor peab leidma rohtu küberohtude vastu

Vähem kui aasta pärast, 17. jaanuaril 2025, hakkab ka Eestis kehtima finantssektori digitaalset te..

küberturvalisus

Küberturbe ekspert: IT-hügieeni ei tohi pühade ja puhkuste ajal unarusse jätta

Töö- ja vaba aja segunemine ning kaugtöö ulatuslik levik tähendavad, et ka pühade ajal võetakse va..

küberturvalisus

Taga oma ettevõttele turvaline ja jätkusuutlik ärikeskkond! 
Aitame luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma, 
isegi muutuvate ohtude korral.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
cyber@kpmg.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Küberaudit KPMG Global Privaatsuspoliitika
Email again:

HR analüüs

HR analüüs keskendub küberturvalisuse nõrgima lüli – kasutaja, töötaja – oskuste kaardistamisele ja kompetentside tõstmisele.

Email again:

Ohuanalüüs

Ohuanalüüs on taktikaline ja tehniline teenus, mis võimaldab ettevõttel saada kiire ülevaade välistest ohtudest.

Email again:

Küpsusanalüüs

Aitab planeerida IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks.

Email again: