infoturve küberturvalisus
01.03 2022

Kas Teie ettevõtte IT-süsteemide turvalisus on tagatud?

KPMG poolt läbiviidud uuringud näitavad, et ca 80% ettevõtetele valmistab IT- ja tehnoloogiaalane süsteemide jätkusuutlikkus ja turvalisus jätkuvalt väljakutseid ning ettevõtete haavatavuse tase on kõrge.

„Samas ettevõtete juhtide seas läbiviidud uuringute kohaselt hindavad juhid ise, et ettevõtte infosüsteemidega on kõik korras. Kuid sageli ei teata, et infosüsteemide turvalisuse hindamiseks on vajalik teostada IT auditeid ja läbistusteste. Samuti kui IT-teenuste haldus on ära antud kolmandatele osapooltele ning infrastruktuurist suur osa paigutatud pilve, ei tähenda see, et teenuse omanik ei peaks mõtlema teenuse turvalisuse peale. Meie praktika näitab, et turvalisus ei ole sugugi sellisel tasemel, nagu lepingupartnerite abi kasutav klient seda eeldab ning teenuse turvalisuse eest vastutab lõplikult ikkagi teenuse omanik,“ toob välja KPMG Baltics küberturvalise valdkonna ekspert Igmar Ilves. Samuti näitavad globaalsed uuringud, et enamik organisatsioonidest on siiani alainvesteerinud IT-turvalisuse valdkonda, mis omakorda loob hea pinnase küberkurjategijatele ning muudab ettevõtte infosüsteemid lihtsalt rünnatavaks.


Oleme selliste olukordade vältimiseks ja minimeerimiseks välja töötanud ettevõtetele infoturbe ja küberturvalisuse küpsustaseme hindamise (Cyber Maturity Assessment CMA ) teenuse, mis pakub suurt väärtust igale ettevõttele:

Infoturbe ja küberturvalisuse küpsustaseme hindamine annab ulatusliku ülevaate, milline on organisatsiooni infovarade kaitsmise ja küberohtudele reageerimise võimekus (sh. pöörame tähelepanu töötajatele, tehnoloogiatele, protsessidele);

  • Kõrge KPMG kvaliteet – teenust viivad läbi parimatest parimad; kaasame CMA käigus kogutud vastuste analüüsimisel valdkonna parimaid spetsialiste Eestis ja Põhjamaades.
  • Teenuse lai käsitlusala infoturvalisuse teemade hindamisel alates küberturvalisusest lõpetades füüsilise turvalisusega;
  • Läbiviimise kiirus – teenus põhineb 2-tunnisel intervjuul, mistõttu ei võta see sama kaua aega nagu klassikalised IT auditid (mis võivad kesta nädalaid ja isegi kuid);
  • Taskukohasus kõigile klientidele, kuid eeskätt nendele, kes ei suuda endale lubada klassikaliste IT auditite läbiviimist;
  • Hea kontroll-funktsioon ettevõtetele, kes reeglina arvavad, et nende infoturbealane olukord on parem, kui see tegelikult on.

Küpsustaseme hindamine võimaldab planeerida oluliselt paremini IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme ettevõtte kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks. Samuti välistada infoturbega seonduvad ebameeldivad ning ootamatud üllatused.


Igmar Ilves
Senior Cyber Security Advisor
KPMG Baltics OÜ

Mihkel Kukk
Küberturvalisuse teenuste juht
KPMG Baltics OÜ

KPMG küberturvalisuse ekspert: infoturbejuhtide roll äritegevuse ja infoturbe eesmärkide ühendamisel on märkimisväärne

„Infoturvet ei tuleks vaadata IT-riskina, vaid eeskätt strateegilisel tasemel ärilise riskina,“ vä..

KPMG: tehisintellekt arsti ei asenda

KPMG küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk leiab, et tehisintellekt ei saa tervishoius asenda..

tehisintellekt

Riik rahastab ettevõtete küberturvalisuse parandamist

EAS-i ja KredExi ühendasutus ühes Riigi Infosüsteemi Ametiga hakkas 13. märtsil 2023 vastu võtma t..

küberturvalisus

Infoturbe ning IT-turvalisuse puudujäägid saab kõige kuluefektiivsemalt teada küpsustaseme hindamisel

Ettevõtted-asutused saavad oma küberturvalisuse kitsaskohad kõige kuluefektiivsemalt teada küpsust..

küberturvalisus

Infoturvet saab kvaliteetsel tasemel tagada vaid pädeva infoturbejuhi eestvedamisel

Miks on infoturve oluline ning mis on selle peamine eesmärk ettevõtte tegevuste kontekstis?
Vastus ..

infoturve

Millal sa viimati oma veebirakendusele läbistustesti tegid?

Pea iga ettevõte on ühel või teisel moel küberkurjategijatel sihikul. Kuidas vähendada ohtu sattu..

küberturvalisus

Taga oma ettevõttele turvaline ja jätkusuutlik ärikeskkond! 
Aitame luua vastupidava ja usaldusväärse digitaalse maailma, 
isegi muutuvate ohtude korral.

KPMG Baltics OÜ

+372 626 8700
cyber@kpmg.ee
Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Privaatsuspoliitika
Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.
Email again:

HR analüüs

HR analüüs keskendub küberturvalisuse nõrgima lüli – kasutaja, töötaja – oskuste kaardistamisele ja kompetentside tõstmisele.

Email again:

Ohuanalüüs

Ohuanalüüs on taktikaline ja tehniline teenus, mis võimaldab ettevõttel saada kiire ülevaade välistest ohtudest.

Email again:

Küpsusanalüüs

Aitab planeerida IT-valdkonna investeeringuid ja edasisi samme kitsaskohtade leevendamiseks ning parema turvalisuse tagamiseks.

Email again: